O mnie


Wykształcenie

 

 • Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończone 3 lipca 1997;
 • Staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze ukończony 30.10.1998;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej numer 8566928.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 • W okresie 10.1998- 10.2001 zatrudniony jako młodszy asystent w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze;
 • Specjalizacja 1 stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii zakończona egzaminem ze stopniem celującym w październiku 2001;
 • W okresie 01.1999 – 10.2001- zatrudniony na stanowisku lekarza dyżurnego karetki R w Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze;
 • W okresie 10.2001-03.2003 – zatrudniony na stanowisku asystenta w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Nowej Soli;
 • W okresie 04.2003-07.2003 – zatrudniony na stanowisku asystenta w Intensive Therapie Abteilung Humaine Klinikum Bad-Saarow-Fuerstenwalde WSW Niemczech;
 • W okresie 08.2003 – 03.2007 zatrudniony w charakterze starszego asystenta w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Nowej Soli;
 • Specjalizacja 2 stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii zakończona egzaminem w dniu 03.11.2004 z wynikiem bardzo dobrym;
 • W okresie 02.2006-03.2008 zatrudniony w charakterze asystenta w Medinet – Dolnośląskie Centrum Kardiochirurgii – oddział w Nowej Soli;
 • Od dnia 01.04.2007 do 30.03.2011 roku zastępca ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze;
 • W okresie 01.11.2009-31.07.2010 Lekarz Naczelny Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze.
 • Od 01.07.2011 do 31.12.2013 Ordynator Oddziału Pooperacyjnego Dolnośląskiego Centrum  Chorób Serca MEDINET w Nowej Soli.
 • Od 01.01.2014 asystent w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu im. Józefa Strusia.
 • W okresie 01.01.2014 - 30.09.2016 asystent w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu im. Józefa Strusia.

 

 

 

Działalność naukowa

 Uczestnictwo w licznych polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych – również w charakterze wykładowcy, członkostwo w Polskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Polskim Towarzystwie Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Europejskim Towarzystwie Intensywnej Terapii (ESICM).

Szczególnie zajmuje się zastosowaniem monitorowania hemodynamicznego w anestezjologii, kardiologii i intensywnej terapii.

  Od 2007 roku wykładowca w zakresie propedeutyki medycyny, anatomii i fizjologii na kierunku Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechaniki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

   W 2008 roku głosami pacjentów został mi przyznany tytuł specjalisty roku w konkursie organizowanym przez Gazetę Lubuską.